Pomoc Ukrainie

Dziękujęmy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie w niesienie pomocy dla Ukrainy.

Zakład Aktywności Zawodowej zgłosił swą gotowość i zasoby włączenia sie w pomoc Ukraincom, którzy zmuszeni są emigrowac ze swojego kraju. W obliczu tak wielkiej tragedii, która dotknęła naszych sąsiadów potrafiliśmy zjednoczyć się w działaniu i wspólnie okazać wielkie serce.

Do naszego Zakładu Aktywności Zawodowej zgłasza się bardzo wiele osób, instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz prywatnych placówek z chęcią wsparcia dla obywateli Ukrainy.

Jesteśmy  dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną.

Dziękujęmy za każdy gest życzliwości. Zapewniamy wszystkich, że nikogo nie zostawimy bez pomocy. Bez Waszego odzewu nie bylibyśmy w stanie sami zorganizować tak szeroko zakrojonej akcji.