Wyniki konkursu na LOGOTYP Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

W dniu 11 października 2021 r. Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych projektów logotypu Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie .

Wybór oryginalnego, estetycznego, czytelnego i funkcjonalnego logotypu, który miał  oddawać unikatowy charakter zakładu nie było łatwym zadaniem.  Komisji nie udało się  wyłonić  Laureata, ponieważ poddane pod ocenę projekty nie spełniały wymogów formalnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłanie prac.