Lodołamacz 2021

Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami uhonorowano 7 października, na czwartkowej Gali Finałowej XVI edycji Konkursu Lodołamacze 2021. – Współpraca z osobami z niepełnosprawnością to ogromny potencjał – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

- Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy – mówił prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając.

 

- Nasze ministerstwo od trzech lat koordynuje rządowy program Dostępność plus, w ramach którego realizujemy działania, mające na celu przełamywanie barier – nie tylko architektonicznych, ale również własnych, tych tkwiących w nas. Chcemy szkolić, edukować, publikować informacje o tym, w jaki sposób realizować działania na rzecz osób o szczególnych potrzebach – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, zasiadająca w Kapitule konkursu Lodołamacze.

 

Potencjał nie do przecenienia
- Cieszę się, że jest nas coraz więcej, że coraz więcej przedsiębiorców podejmuje te działania, bo współpraca z osobami z niepełnosprawnością to ogromny potencjał, który każda z firm może i powinna wykorzystywać – oceniła.

 

W kategorii „Dziennikarz bez barier” zwyciężył Wojtek Sawicki, który prowadzi konto na Instagramie, układa muzyczną listę przebojów, pisze recenzje płyt. Sawicki mieszka w Gdyni, od dzieciństwa choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Porusza się na elektrycznym wózku, oddycha przez respirator, komputer obsługuje za pomocą gałki ocznej. Jak mówi Wojciech Sawicki: „social media kreują wzorce i dlatego chcę tam zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, żebyśmy przestali być kojarzeni jedynie ze zbiórkami pieniędzy, chorobami i cierpieniami”.

 

Kapituła przyznała też tytuły honorowe – Super Lodołamacze 2021: dla Teatru 21, zespołu teatralnego, którego aktorami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem oraz dla Olivera Palmera, niesłyszącego tenora, nazywanego polskim Bocellim.

 

Przyznano też nagrody w kategoriach: „Zatrudnienie Chronione”, „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja”, „Przyjazna Przestrzeń”, „Zdrowa Firma”.

Konkurs Lodołamacze honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Organizuje go Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.