OFERTA PRACY

 

Oferta pracy

w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie przyjmuje do pracy osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniami upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna lub autyzm.

Oferujemy :

1. Prace w wymiarze 0,55 etatu pod nadzorem personelu.

2. Kompleksową rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą.

3. Możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

4. Wsparcie przy poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy.

5. Inne możliwości rozwoju wynikające z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy chętne osoby do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Kontakt osobisty pod adresem:

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów ( obok Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie)

telefoniczny:

nr tel. (54) 234 04 47 lub tel. kom. 516 086 401

lub mailowy:

zaz@zazradziejow.pl