Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

Zorganizowaliśmy

Wspierając osoby niepełnosprawne mieliśmy zaszczyt zorganizować z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w sprawie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-systemu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-i-ich-rodzin-w-radziejo/

Facebook