Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

O nas

Zakład Aktywności Zawodowej to placówka która została utworzona w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ukierunkowanie Zakładów Aktywności Zawodowej na potrzeby lokalnej społeczności znajduje wyraz zarówno w gospodarczym, jak i społecznym wymiarze działania tych placówek.

Pośrednim celem jest przygotowanie tych osób do zdobycia zatrudnienia na otwartym rynku pracy a co za tym idzie pomoc w realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego zawodowo i społecznie życia.

Zadaniem placówki, podobnie jak innych ZAZ-ów w całym kraju jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, której celem jest przygotowanie tych osób do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Oprócz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład prowadzi działalność usługowo-handlową w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, oraz zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych w punktach stacjonarnych i w systemie obwoźnym..

Zakład nasz położony jest w pobliżu krytej pływalni otoczony piękną zielenią. Sąsiadujący z Zespołem Szkól Mechanicznych im Józefa Piłsudskiego.

Zakłada Aktywności Zawodowej w Radziejowie prowadzi działalność w zakresie usług:

– hotelarsko – gastronomicznych,

– cateringowych,

– organizacji imprez okolicznościowych.

 

Facebook