Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

Cele i zadania

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie stworzył określone możliwości rozwoju zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych i przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób. Praca w Naszym zakładzie stanowi dla osób niepełnosprawnych nie tylko źródło utrzymania, lecz przede wszystkim sposób rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem, ponieważ program przysposobienia społeczno – zawodowego obejmuje dwa obszary: strefę rehabilitacyjno – społeczną oraz gospodarczo- zawodową. Istotą tego programu jest uwzględnienie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych niepełnosprawnych pracowników.

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie po rozpoczęciu działalności jest szóstym w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie zatrudnienie znalazło około 60 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz około 12 pracowników obsługi. Charakter funkcjonowania ZAZ obejmuje usługi hotelarsko-gastronomiczne, catering, sprzedaż art. spożywczych.

Facebook